Beslisnota bij Kamerbrief over scenario's vereenvoudiging verlofstelsel

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over scenario's vereenvoudiging verlofstelsel