Niet-gebruik van aanvullend geboorteverlof

Onderzoek naar de kenmerken van de groep rechthebbenden die niet of niet volledig gebruikmaakt van het aanvullend geboorteverlof en zicht krijgen op de keuzes en overwegingen die ten grondslag liggen aan het niet of niet volledig gebruik van het aanvullend geboorteverlof.

Niet-gebruik van aanvullend geboorteverlof