MHPSS in vredesopbouw

Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) kunnen bijdragen aan het tot stand brengen van vrede. Programma’s om vrede tot stand te brengen werken beter als ze rekening houden met (gespannen) verhoudingen en geschonden vertrouwen tussen mensen en gemeenschappen. En met de rol van geestelijke gezondheid en psychosociale aspecten daarbij. 

Crisissituaties met gewapend conflict, oorlog, of geweld zorgen niet alleen dat mensen meer risico lopen op een psychische aandoening, zoals depressie, angsten of trauma. En hebben een negatieve invloed op het vertrouwen tussen mensen en gemeenschappen en tussen gemeenschappen en autoriteiten. Dit maakt het moeilijker om vrede tot stand te brengen. 

Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) werkt op individueel niveau, maar draagt ook bij aan verzoening, en het versterken van de weerbaarheid van gemeenschappen. Door deze combinatie kan MHPSS een belangrijke bijdrage leveren aan het tot stand brengen van vrede. 

Nederland zet zich in voor de koppeling van MHPSS en vredesopbouw. Met succes: steeds meer organisaties erkennen het belang van geestelijke gezondheid en psychosociaal welzijn voor het tot stand brengen van (duurzame) vrede. 

Ongewilde effecten van hulp

Als organisaties met onvoldoende kennis van het conflict en de verschillende belangen tussen groeperingen programma’s uitvoeren in conflictgebied kunnen zij ongewild het conflict verergeren. Als organisaties geestelijke gezondheidszorg of psychosociale steun bieden zonder voldoende kennis van MHPSS, kunnen zij ongewild de klachten van mensen verergeren. Het voorkomen van dit soort ongewilde effecten van hulp wordt in het Engels het ‘Do No Harm’ principe genoemd. 

Bij het koppelen van MHPSS en vredesopbouw vraagt Nederland dan ook aan organisaties om van elkaar te leren. Hierdoor kunnen organisaties die veel kennis hebben op het gebied van vredesopbouw leren van organisaties met kennis van MHPSS, en andersom. 

Ook zijn er internationale handleidingen, die aangeven hoe organisaties MHPSS in hun werk kunnen meenemen.