Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun bij noodhulp

Meer mensen dan ooit moeten huis en haard verlaten vanwege oorlog, geweld en natuurrampen. Wat dit psychisch voor hen betekent, blijft vaak verborgen. Geestelijk welzijn is cruciaal voor de wederopbouw van getroffen gebieden en levens.

Humanitaire organisaties geven noodhulp in crisissituaties. Zij doen alles wat ze kunnen. Maar er is méér nodig. Geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun (MHPSS) moeten deel uitmaken van de noodhulp, zodat mensen weer voor zichzelf en anderen kunnen zorgen. Dit is net zo belangrijk als voedsel, water en onderdak.

Stel je voor, je woont in klein stadje.
Je woont er al je hele leven.
Je hebt niet veel, maar het is genoeg.

Opeens wordt je hele leven weggevaagd.
Je moet vluchten.
En ook wanneer je weer veilig bent,
blijf je denken aan wat je verloren hebt.

Het is bijna onmogelijk om je de toekomst voor te stellen.
Natuurlijk heb je voedsel, water en een dak boven je hoofd nodig.

Maar... psychosociale steun en perspectief zijn minstens zo belangrijk.

Steun kan verschillende vormen aannemen.
Misschien wil je je ervaringen delen.
Sommige mensen hebben speciale zorg nodig.

Extra aandacht kan kinderen helpen om met hun gevoelens om te gaan.
Om vertrouwen op te bouwen en vrienden te maken.

Extra maatregelen kunnen je helpen om je weer veilig te voelen.

Wereldwijd zijn bijna 70 miljoen mensen gedwongen ontheemd geraakt.
Het hoogste aantal in decennia.

Ruim één op de vijf mensen die getroffen worden door een conflict, kampt met psychische aandoeningen.
Ze hebben vreselijke dingen meegemaakt.

Samen kunnen en moeten we het beter doen. We moeten onze kennis en krachten combineren om deze mensen snel de steun te geven die ze nodig hebben.

Geestelijke en psychosociale steun zijn noodzakelijk bij elke humanitaire respons. Essentieel om levens en samenlevingen weer op te bouwen.