Betrouwbaar betalingsverkeer

Iedereen moet zonder problemen kunnen betalen met contant geld, pinpas of via internet. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op het betalingsverkeer. De overheid stelt hiervoor regels op. Ook werkt de Rijksoverheid mee aan de overgang naar 1 Europese betaalmarkt.

Iedereen een bankrekening

Iedereen moet kunnen beschikken over een basisbankrekening waarop loon, pensioen of een uitkering kan worden gestort. Dat geldt ook voor daklozen of mensen met schulden. Dit hoort bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van banken. De banken hebben hierover afspraken gemaakt met de Rijksoverheid en andere organisaties in het Convenant inzake pakket primaire betaaldiensten.

Veilig en betrouwbaar betalingsverkeer

Betalen hoort veilig, betrouwbaar en toegankelijk te zijn. Aanbieders van betaaldiensten, zoals banken, zijn commerciële organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Rijksoverheid bewaakt samen met toezichthouder De Nederlandsche bank (DNB) de veiligheid van het betalingsverkeer.

Vernieuwing in betalingsverkeer

Naast veilig betalingsverkeer wil de overheid ook ruimte voor vernieuwing. Zoals mobiel en contactloos betalen. Veiligheid en consumentenbescherming zijn daarbij belangrijk. DNB heeft bijvoorbeeld een toetsingskader ontwikkeld dat de risico's van mobiele apps voor financiële dienstverlening toetst.

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Banken en organisaties van consumenten en winkeliers overleggen 2 keer per jaar in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Ze spreken over de veiligheid, efficiëntie en toegankelijkheid van het betalingsverkeer. Bijvoorbeeld over waarborgen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van geldautomaten. Of over tegengaan van storingen en DDoS-aanvallen door internetcriminelen. Over de resultaten brengt het MOB jaarlijks verslag uit aan de minister van Financiën.

1 Europese betaalmarkt

Alle betaalproducten, zoals de overschrijving, acceptgiro en incasso, worden de komende jaren aangepast. Zodat u in de hele Europese Unie (EU) op dezelfde manier kunt betalen. Om betalen makkelijker te maken gebruiken 34 landen 1 internationale standaard voor bankrekeningnummers: IBAN (International Bank Account Number). Dit zijn:

  • Alle EU-landen;
  • IJsland;
  • Liechtenstein;
  • Monaco;
  • Noorwegen;
  • San Marino;
  • Zwitserland.

Op de website van DNB staat meer informatie over de gezamenlijke Europese betaalmarkt (Single Euro Payments Area, SEPA).