Betalingsverkeer

Iedereen moet zonder problemen kunnen betalen met contant geld, pinpas of via internet. De overheid stelt hiervoor regels op. De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op het betalingsverkeer. 

Veilig en betrouwbaar betalingsverkeer

Betalen hoort veilig, betrouwbaar en toegankelijk te zijn. Aanbieders van betaaldiensten, zoals banken, zijn commerciële organisaties met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Rijksoverheid bewaakt samen met toezichthouder De Nederlandsche bank (DNB) de werking van het betalingsverkeer.

Iedereen een bankrekening

Iedereen moet kunnen beschikken over een basisbetaalrekening. En tarieven en betaaldiensten tussen verschillende banken kunnen vergelijken en makkelijk kunnen overstappen. Dit zijn de drie doelen van de Europese richtlijn betaalrekeningen (Payment Accounts Directive, PAD).

Burgers die niet aan de voorwaarden voldoen om een basisbetaalrekening te openen, kunnen een betaalrekening onder het Convenant aanvragen. De banken hebben hierover afspraken gemaakt met de Rijksoverheid en andere organisaties.

Vernieuwing in betalingsverkeer

De overheid wil ook ruimte voor vernieuwing in het betalingsverkeer. Zoals mobiel en contactloos betalen. Veiligheid en consumentenbescherming zijn daarbij belangrijk. Door de Europese wet Payment Service Directive 2 (PSD2) wordt online betalen makkelijker, veiliger en sneller

De FinTech-sector is daarbij belangrijk voor innovatie in de financiële sector. Om de FinTech-sector in Nederland ook in de toekomst ruimte te bieden hebben het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een actieplan opgesteld

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

Banken en organisaties van consumenten en winkeliers overleggen regelmatig in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Ze spreken over de veiligheid, efficiëntie en toegankelijkheid van het betalingsverkeer. Bijvoorbeeld over waarborgen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van geldautomaten. Of over het tegengaan van storingen en DDoS-aanvallen door internetcriminelen. Over de resultaten brengt het MOB jaarlijks verslag uit aan de minister van Financiën.

Online fraude bij betalingen aanpakken

Online fraude is een groeiend maatschappelijk probleem en vraagt om een brede aanpak. Ook in het betalingsverkeer komen verschillende vormen van fraude voor. Bijvoorbeeld spoofing (waarbij criminelen zich voordoen als iemand anders, bijvoorbeeld als bankmedewerker), phishing en de zogenoemde hulpvraagfraude. 

Daarom is het ministerie van Financiën samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en verschillende private partijen aan een integrale aanpak van online fraude. Ook hebben de banken via Veiligbankieren.nl uniforme veiligheidsregels opgesteld om online fraude te voorkomen