Wat kan ik als consument doen als ik geen betaalrekening kan krijgen?

U kunt proberen of u bij een andere bank een gewone betaalrekening kunt openen. Als dit niet lukt, dan kunt u een basisbetaalrekening aanvragen. Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een basisbetaalrekening? Dan kunt u een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening aanvragen. Als u het niet eens bent met de afwijzing kunt u een klacht indienen. 

Gewone betaalrekening bij andere bank aanvragen

U kunt proberen een gewone betaalrekening bij een andere bank te openen. Een bank kan zelf bepalen wie een rekening mag openen. De bank kan u ook vragen stellen over bijvoorbeeld uw identiteit of waar uw geld vandaan komt. Want banken zijn wettelijk verplicht om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. De bank kan alleen om deze reden uw aanvraag afwijzen als de bank de risico’s op misbruik van de rekening te groot vindt. En de bank niet de juiste maatregelen kan nemen om dit te voorkomen. 

Basisbetaalrekening aanvragen

Als u geen gewone betaalrekening kunt openen, dan heeft u recht op een basisbetaalrekening voor uw persoonlijke bankzaken. U kunt de basisbetaalrekening aanvragen bij ABN AMRO, ING, Rabobank of SNS. In de wet staat dat de bank uw aanvraag moet weigeren als de bank niet kan voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook staat in de wet dat de bank een aanvraag mag weigeren als u:

  • Al een gewone betaalrekening heeft bij een Nederlandse bank; 
  • Al een aanvraag voor een gewone betaalrekening heeft lopen bij een Nederlandse bank; 
  • Al een basisbetaalrekening heeft bij een andere Nederlandse bank. U moet een verklaring ondertekenen dat u nog geen basisbetaalrekening heeft;
  • Niet kunt bewijzen dat u een werkelijk belang heeft bij het openen van een basisbetaalrekening in Nederland. Met een werkelijk belang wordt bedoeld dat u een duidelijke relatie met Nederland heeft. Bijvoorbeeld omdat u hier woont, studeert of werkt; 
  • In de afgelopen 2 jaar een basisbetaalrekening had die nu is stopgezet; en
  • In de afgelopen 8 jaar bent veroordeeld voor een misdrijf. En de uitspraak van de rechter onherroepelijk (definitief) is. 

Betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening aanvragen

Is uw rekening gesloten en kunt u geen basisbetaalrekening openen? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een betaalrekening onder het Convenant Basisbankrekening. De bank kan u verplichten om dit samen met een erkende hulpverleningsorganisatie te doen. Ook kan de bank u verplichten dat een erkende hulpverleningsorganisatie de basisbetaalrekening beheert. 

Klacht indienen

In principe moeten alle consumenten een betaalrekening kunnen openen. Bent u het niet eens met de afwijzing die u hebt ontvangen? Dan kunt u een klacht indienen bij de bank. Bent u niet tevreden met de reactie van de bank op uw klacht? Dan kunt u in de meeste gevallen gratis een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Doe de sneltest of Kifid uw klacht in behandeling kan nemen. U kunt ook naar de rechter stappen.