Afschrift brief Handhavingsrapportage Lelystad Airport 2018

Afschrift van de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met een reactie op de jaarrapportage geluid van de luchthaven Lelystad Airport over het gebruiksjaar 2018.

Afschrift brief Handhavingsrapportage Lelystad Airport 2018 (PDF | 1 pagina | 170 kB)