Kamerbrief bij Ontwerp-verlenging en wijziging Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4

Minister Visser (IenW) stuurt het ontwerpbesluit voor de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 naar de Eerste en Tweede Kamer. Het ontwerpbesluit gaat over de verlenging van de duur van de regeling en de verduidelijking van de informatieplicht. Zij informeert de Kamers daarbij over de voorhangprocedure.

Kamerbrief bij Ontwerp-verlenging en wijziging Gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 (PDF | 1 pagina | 174 kB)