Geluidsbelastingkaarten rijkswegen voor het gebruiksjaar 2016

Notitie over de berekende geluidsbelasting van rijkswegen in 2016. De geluidsbelasting staat in tabellen. Er zijn aparte berekeningen voor het geluid in een heel etmaal (Lden) en in de nacht (Lnight).

Geluidsbelastingkaarten rijkswegen voor het gebruiksjaar 2016 (PDF | 134 pagina's | 1,9 MB)

In de tabellen staat per gemeente wie het geluid van rijkswegen horen (gebouwen en personen) en hoe goed zij het horen (last van het geluid of van wakker geworden).

Met het geluid in kaart bepaalt de Rijksoverheid welke acties nodig zijn tegen geluidsoverlast van auto’s en vrachtwagens op rijkswegen.