Geluidsbelastingskaarten en geluidregisters

Een geluidsbelastingkaart laat zien hoeveel lawaai wegen, vliegvelden, spoorlijnen en industrie veroorzaken in de omgeving. Hoeveel geluid maximaal is toegestaan op een bepaald punt, staat in geluidregisters. 

Geluidbelastingkaart: berekend geluid

Een geluidsbelastingkaart laat zien hoeveel geluid belangrijke geluidsbronnen als wegen, spoorwegen en luchthavens veroorzaken in de omgeving. De betrokken overheden vergelijken elke nieuwe geluidsbelastingkaart met de vorige. Zo zien ze precies waar geluid meer of minder is geworden. En waar acties nodig zijn om geluidsoverlast tegen te gaan.

Het Rijk is verantwoordelijk voor de geluidsbelastingkaarten van Rijkswaterstaat (voor de rijkswegen), ProRail en van de luchthaven Schiphol. Provincies en gemeenten in grote verstedelijkte gebieden maken zelf geluidskaarten en publiceren deze online.

Bekijk de geluidsbelastingkaarten

In onderstaande tabel staan links naar geluidsbelastingkaarten. U kunt het gemeten geluid opzoeken op een interactieve landkaart of in een tabel. Op de landkaarten staat aangegeven hoe ver geluid van bepaalde niveaus te horen is (geluidscontouren). In de tabellen staat per gemeente hoeveel inwoners het geluid horen (woningen/inwoners). De geluidsbelastingkaarten worden elke 5 jaar aangepast.

Berekende geluidsbelasting per (overheids)organisatie

Verantwoordelijke organisatie

Geluidsbelasting 2016

Rijkswaterstaat
(rijkswegen)

ProRail

(hoofdspoorwegen)
Luchthaven Schiphol

De provincies

Neem contact op met uw provincie.
Gemeenten in grote verstedelijkte gebieden Neem contact op met uw gemeente.

Geluidregisters: wat er maximaal is toegestaan

De geluidsbelastingkaarten zeggen niets over wat wel of niet mag. Hoeveel geluid maximaal is toegestaan op een bepaald punt, staat in de afgesproken geluidsproductieplafonds. Deze maximale geluidwaarden worden gepubliceerd in geluidregisters.

De geluidsplafonds voor rijkswegen en hoofdspoorwegen staan in het Geluidregister rijkswegen en in het Geluidregister spoor. Een geluidplafondkaart voor rijkswegen is te vinden in deel 1 van de bijlage van de Regeling geluidplafondkaart milieubeheer