Geluidsoverlast van het spoor

Spoorwegen kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Daarom gelden er geluidsnormen voor spoorweglawaai. De beheerders van spoorlijnen (het Rijk, ProRail, provincies en gemeenten) nemen daarom maatregelen om geluidshinder te verminderen.

Spoor en beheerders

In Nederland is er een onderscheid tussen hoofdspoorwegen, lokale spoorwegen en bijzondere spoorwegen.

Geluidsnormen rond spoorwegen

Een hoofdspoorweg mag maar een bepaalde hoeveelheid geluid maken. Dit heet het geluidproductieplafond. De waarden van de geluidproductieplafonds vindt u terug in het geluidregister spoor. ProRail zorgt ervoor dat het geluid dat rijdende treinen maken onder deze maxima blijft.

De overheid maakt elke 5 jaar een kaart van de geluidsbelasting van de hoofdspoorwegen. Zo kan de overheid zien waar geluid van het spoor meer of minder is geworden. En waar maatregelen nodig zijn om geluidsoverlast van het spoor tegen te gaan.  

Maatregelen tegen geluidsoverlast spoor

Maakt de hoofdspoorweg meer geluid dan de geluidsnormen, dan moet de beheerder maatregelen voor omwonenden van het spoor nemen. Bijvoorbeeld een geluidswal of raildempers plaatsen. Of betere woningisolatie. ProRail saneert langs een aantal hoofdspoorwegen bestaande woningen binnen het Meerjarenprogramma Geluidsanering.

Maatregelen van het Rijk tegen omgevingslawaai van hoofdspoorwegen kunt u vinden in het Actieplan 2018 - 2023 spoorwegen. In dit actieplan staat:

  • welke wetten en regels van toepassing zijn;
  • welk geluidsbeleid de afgelopen 5 jaar gold;
  • wat het resultaat was van dat beleid;
  • welke geluidsmaatregelen de Rijksoverheid de volgende 5 jaar precies wil nemen.

Wilt u meer weten over geluidmaatregelen langs lokaal spoor, neem dan contact op met de gemeente of vervoersregio.

Klachten geluidsoverlast spoor

Ervaart u geluidsoverlast van een spoor? Neem dan contact op met de beheerder. 

  • Bij een geluidsklacht over de hoofdspoorwegen neemt u contact op met ProRail
  • Bij een geluidsklacht over de Hoekse Lijn neemt u contact op met RET Rotterdam.
  • Bij een geluidsklacht over een metrolijn of tramlijn neemt u contact op met de gemeente, vervoersregio of provincie.

U legt het probleem uit aan de beheerder. De beheerder beoordeelt uw situatie. Bent u het niet eens met het oordeel van de beheerder? Neem dan contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT bekijkt of het oordeel van de beheerder juist is. Als de ILT concludeert dat het oordeel niet klopt, dan neemt ILT uw klacht verder in behandeling.