Geluidsoverlast van vliegtuigen

Geluidsoverlast van vliegtuigen kan zorgen voor slapeloosheid of concentratiestoornissen en leerproblemen bij kinderen. Daarom zorgt de overheid dat de groei van het vliegverkeer niet voor te veel geluidshinder zorgt. Bijvoorbeeld door het aantal nachtvluchten te beperken. 

Geluidsnormen luchthavens

De overheid heeft grenzen vastgesteld voor de geluidsoverlast die een luchthaven mag veroorzaken. De geluidsregels voor luchthavens van nationale betekenis staan in de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet. Zo moet Schiphol bijvoorbeeld elke 5 jaar geluid van vliegverkeer in kaart brengen en maatregelen nemen tegen geluidsoverlast.

Voor luchthavens van regionale betekenis zijn de provincies verantwoordelijk. De provincies kunnen in een luchthavenbesluit of luchthavenregeling grenswaarden voor geluid vastleggen.

Vaststellen van geluidszones Schiphol

Vliegveld Schiphol moet geluidsoverlast door vliegtuigen die stijgen en landen zoveel mogelijk voorkomen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van aanvliegroutes en landingsbanen waar omwonenden minder last van hebben. 's Nachts mag Schiphol maar 1 landingsbaan en 1 startbaan gebruiken.