Waar kan ik klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen melden?

U kunt klachten over geluidsoverlast van vliegtuigen melden bij het vliegveld waar die vliegtuigen opstijgen of landen. Afhankelijk van de locatie of het type vliegtuig kunt u ook terecht bij de omgevingsdienst, luchtvaartpolitie of Defensie.

Waar geluidsoverlast eerst melden

Er zijn verschillende vormen van luchtvaart en bijbehorende geluidwetgeving. Daardoor kunt u bij verschillende overheidsdiensten een geluidklacht indienen. In de tabel staat waar u in eerste instantie terecht kunt. Meld uw klacht bij de juiste luchthaven of dienst, anders kan de klacht niet in behandeling genomen worden. De luchthaven of dienst bekijkt altijd eerst of de geluidnormen of andere regels overschreden zijn.

Geluidhinder luchtvaart melden
U heeft een  klacht over U dient de klacht in bij
Schiphol Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS)
Rotterdam The Hague Airport DCMR Milieudienst Rijnmond
Maastricht Aachen Airport Klachten Informatiecentrum Luchtverkeer (KICL)      
Groningen Airport Eelde Meldingenloket vliegverkeer Groningen Airport Eelde
Lelystad Airport Meldpunt Lelystad Airport
Ameland Airport
Breda Int. Airport Seppe
Vliegveld Drachten
Vliegveld Hilversum
Vliegveld Hoogeveen
Kempen Airport Budel
Vliegveld Middenmeer
Vliegveld Midden Zeeland
Oostwold Airport
Vliegveld Stadskanaal
Zweefvliegcentrum Terlet
Vliegveld Teuge
Texel Airport
Twente Airport
Een klacht over één van deze luchthavens kunt u indienen bij de Omgevingsdienst van de regio waarin de luchthaven ligt. Alle regionale omgevingsdiensten hebben een telefoonnummer of e-mailadres voor het indienen van milieuklachten.
Vliegbasis Deelen
Den Helder Airport
Eindhoven Airport
Vliegbasis Gilze Rijen
Maritiem vliegkamp de Kooy Vliegbasis Leeuwarden
Vliegbasis Volkel
Vliegbasis Woensdrecht
Defensie.nl - Klachten en schadeclaims

LuchtvaartevenementenAirshows
Rondvluchten

Het klachtenmeldpunt van de luchthaven waar deze show plaatsvindt.

De regionale Omgevingsdienst
De regionale Omgevingsdienst

Drones Zie Waar kan ik overlast door een drone melden?
Paramotorvliegers De gemeente waar opgestegen en geland wordt.
Vaste helikopterlandingsplaatsen zoals bij ziekenhuizen, kantoorgebouwen en industriegebieden Afhankelijk van de regio waar de helikopterlandingsplaats ligt, zie Omgevingsdienst
Een locatie op grote afstand van een luchthaven Luchtvaartpolitie

Klachten als er regels zijn overtreden

Blijkt uit uw contact met de klachtendienst dat er mogelijk regels zijn overtreden? Dan kunt u uw geluidhinderklacht melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT controleert of luchtvaartorganisaties zich houden aan de geluidsregels in de luchtvaart. Dit geldt alleen voor deze luchthavens:

  • Schiphol
  • Rotterdam The Hague Airport
  • Maastricht Aachen Airport
  • Groningen Airport Eelde
  • Lelystad Airport

U kunt uw klacht indienen via het vragenformulier van ILT. De ILT onderzoekt ook geluidhinderklachten door recreatief luchtverkeer op grote afstand van een luchthaven. Wel kan de inspectie het klachtenonderzoek overdragen aan de luchtvaartpolitie.

Klachten over militaire vliegtuigen

Heeft u klachten over militaire vliegtuigen, neem dan contact opnemen met het ministerie van Defensie.