Geluidsbelastingkaarten luchthaven Schiphol 2021

Dit rapport bevat kaarten waarop de geluidsbelasting van Schiphol staat vermeld in een heel etmaal (Lden) en in de nacht (Lnight). De tabellen in dit rapport geven weer hoeveel woningen en andere geluidsgevoelige objecten, en hoeveel bewoners van woningen, in 2021 werden blootgesteld aan bepaalde waarden van de geluidsbelasting van Schiphol.

Geluidsbelastingkaarten luchthaven Schiphol 2021 (PDF | 8 pagina's | 289 kB)