Is geluidsoverlast in mijn woonomgeving schadelijk voor mijn gezondheid?

Te veel geluid in uw woonomgeving, bijvoorbeeld van autoverkeer of van vliegtuigen, kan overlast veroorzaken en schadelijk zijn voor uw gezondheid.

Geluidsoverlast en gezondheidsproblemen

Te veel geluid kan:

  • uw gehoor beschadigen;
  • hart- en vaatziekten veroorzaken;
  • uw slaap verstoren.

Lees op Volksgezondheidenzorg.info meer over de effecten van geluid op de gezondheid.

Informatie over het geluidsniveau in uw woonomgeving

U kunt zelf navragen wat het niveau van het geluid in uw woonomgeving is. Dit kunt u navragen bij uw gemeente of provincie. Gemeenten en provincies moeten inwoners informeren over het geluid in hun woonomgeving. Ze gebruiken hiervoor geluidskaarten. Een geluidskaart geeft aan hoeveel geluid autoverkeer, treinen, vliegtuigen en zware industrie in een omgeving veroorzaken.

Geluidsniveau per postcodegebied

Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet u hoe stil of lawaaiig het is in uw woonomgeving.