Wat moet ik doen bij burenoverlast?

Als uw buren voor overlast zorgen, zoals geluidsoverlast, overleg dan eerst samen om tot een oplossing te komen. Levert een gesprek niets op, dan kunt u de hulp van anderen inroepen.

Hulp bij geluidsoverlast buren

Bij geluidsoverlast van uw buren kunt u de hulp inroepen van de politie, een buurtbemiddelaar of een mediator (een conflictbemiddelaar).

Soms heeft de geluidsoverlast een technische oorzaak. Als u in een huurwoning woont, kunt u de verhuurder vragen om maatregelen te nemen. Deze kan bijvoorbeeld muren of vloeren beter isoleren.

Burenoverlast door te veel bewoners

Als er veel bewoners in 1 huis wonen, kan dit burenoverlast geven. In dat geval kunt u contact opnemen met uw gemeente. Het aantal bewoners kan namelijk in strijd zijn met de regels van de gemeente, zoals:

  • de leefmilieuverordening die ongewenst gebruik van panden tegengaat;
  • het bestemmingsplan waarin staat wat er met bijvoorbeeld gebouwen mag gebeuren in een gemeente;
  • de huisvestingsverordening, waarin richtlijnen staan voor het aantal bewoners in verhouding tot de woninggrootte. Dit geldt alleen voor woningen waarvoor een huisvestingsvergunning nodig is.

Burenoverlast door open haard of houtkachel

Ervaart u overlast van de open haard of houtkachel van uw buren? De Rijksoverheid heeft het hulpmiddel Houtstook door particulieren, hoe voorkom je overlast?. Hierin staat een stappenplan voor als u overlast ervaart door houtrook. U kunt ook contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van uw gemeente. De gemeente kan optreden tegen mensen die op een hinderlijke manier rook, stank of roet verspreiden.  

Burenoverlast door bomen in de tuin

Bij overlast door een boom of bomen in de tuin van uw buren, kunt u terecht bij de civiele rechter als u er samen niet uitkomt.

Geluidsoverlast door basisscholen en kinderdagverblijven

Basisscholen en kinderdagverblijven hoeven geen rekening te houden met het geluid van spelende kinderen. Alleen ander geluid dat van zo’n school komt, kan tellen als geluidsoverlast. Bijvoorbeeld een bel als de lessen beginnen.