Ik stook hout, hoe kan ik de overlast door houtrook beperken?

Rook van open haarden, kachels, vuurkorven en barbecues kan overlast veroorzaken voor uw buren en het milieu. U kunt dit beperken. Stook alleen op momenten dat de rook niet blijft hangen. En stook alleen droog, onbehandeld hout.

Beperk overlast door houtrook

Helemaal geen hout stoken is het beste voor een gezonde leefomgeving. Wilt u toch de houtkachel, pelletkachel, open haard, vuurkorf of barbecue aansteken? Kijk dan eerst op de Stookwijzer.

De Stookwijzer geeft een actueel en lokaal stookadvies.
Stook alleen op momenten dat de rook niet blijft hangen. Dat is bij code geel op de Stookwijzer.
Bij code rood is het geen goed weer om te stoken. Dan blijft de rook langer hangen en kan er luchtvervuiling, rook- en geuroverlast ontstaan.

Kijk op de website van Milieu Centraal hoe u de uitstoot van schadelijke stoffen kunt beperken als u stookt.

Overleg met uw buren

Praat eens met uw buren om te horen of zij last hebben van de rook. En of u iets kunt doen om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld door bij een bepaalde windrichting het vuur uit te laten. Of door alleen op afgesproken tijden te stoken. Uw buren kunnen hun huis dan ventileren.

Niet stoken bij een stookalert

Stook niet bij een stookalert van het RIVM. Met een stookalert roept het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mensen op om geen hout te stoken bij ongunstig weer. Of bij een slechte luchtkwaliteit. U kunt zich aanmelden voor het stookalert via de website van het RIVM.