Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2018

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt de naleving van de wetten en regels  voor Rotterdam The Hague Airport in het gebruiksjaar 2018. Het gaat om de regels voor milieu, geluidsbelasting en het vliegen over bewoond gebied.

Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2018 (PDF | 22 pagina's | 167 kB)