Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2018

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt of Maastricht Aachen Airport zich in het gebruiksjaar 2018 aan de wetten en regels heeft gehouden. Het gaat om milieu, geluidsbelasting, gebruik van de luchthaven en het vliegen over bewoonde gebieden.

Handhavingsrapportage Maastricht Aachen Airport Gebruiksjaar 2018 (PDF | 20 pagina's | 961 kB)