Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde 2018 2019

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt of Groningen Airport Eelde (GAE) zich in het gebruiksjaar 2018-2019 aan de wetten en regels voor milieu en geluidsbelasting heeft gehouden.

Handhavingsrapportage luchtvaartterrein Groningen Airport Eelde 2018 2019 (PDF | 25 pagina's | 541 kB)