Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het artikel 'Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken'