Aankondiging evaluatie ICL-gelden Lelystad

Brief namens de minister van BZK aan de gemeente Lelystad over een aanvullende uitkering aan de gemeente in de vorm van de ICL-bijdrage.