Kan ik bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag?

Bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen bij de gemeente. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen leest u precies hoe u dit kunt doen. 

Gegevens die in uw bezwaarschrift moeten staan

In het bezwaar moet u de volgende gegevens vermelden:

  • uw persoonlijke gegevens;
  • redenen waarom u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • uw handtekening.

Maak binnen 6 weken bezwaar

U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat.

Gemeente mag tot einde kalenderjaar beslissen over bezwaarschrift

De gemeente heeft de tijd om te beslissen tot het einde van het kalenderjaar waarin u het bezwaar heeft ingediend. Normaal heeft de overheid 6 weken om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Maar voor een bezwaar tegen de gemeentelijke belastingaanslag geldt dus een uitzondering.

Uitzondering: soms heeft gemeente 6 weken de tijd

Heeft u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het kalenderjaar ingediend? Dan geldt de termijn van 6 weken wel. De gemeente heeft dan na het einde van de bezwaartermijn 6 weken de tijd om te beslissen. Ook heeft de gemeente de mogelijkheid deze termijn met maximaal 6 weken te verlengen.