Kan ik bezwaar maken tegen de gemeentelijke belastingaanslag?

Bent u het niet eens met de gemeentelijke belastingaanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar indienen bij de gemeente. Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen leest u precies hoe u dit kunt doen. 

Inhoud bezwaar

In het bezwaar moet u de volgende gegevens vermelden:

  • uw persoonlijke gegevens;
  • redenen waarom u bezwaar maakt;
  • het aanslagnummer van de belastingaanslag;
  • uw handtekening.

Binnen 6 weken

U moet het bezwaar indienen binnen 6 weken gerekend vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat.

Beslistermijn gemeente

De gemeente heeft de tijd om te beslissen tot het einde van het kalenderjaar waarin u het bezwaar heeft ingediend. Normaal heeft de overheid 6 weken om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Maar voor een bezwaar tegen de gemeentelijke belastingaanslag geldt dus een uitzondering.

Heeft u uw bezwaar in de laatste 6 weken van het kalenderjaar ingediend? Dan geldt de termijn van 6 weken wel. De gemeente heeft dan na het einde van de bezwaartermijn 6 weken de tijd om te beslissen. Ook heeft de gemeente de mogelijkheid deze termijn met maximaal 6 weken te verlengen.