Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen