De uitgaven van de Rijksoverheid aan geneesmiddelen blijven stijgen. Dit komt doordat nieuwe medicijnen vaak duur zijn en mensen steeds ouder worden. Daarom maakt de Rijksoverheid afspraken met artsen, apothekers en zorgverzekeraars om de prijzen van medicijnen betaalbaar te houden. Ook bewaakt de Rijksoverheid de werkzaamheid, kwaliteit en risico’s van medicijnen.

Jaarlijks komt minstens 140 ton resten van medicijnen via urine en ontlasting in het riool terecht. Daarna belanden de medicijnresten in ons oppervlaktewater . De Rijksoverheid werkt samen met partners aan een blijvende, goede kwaliteit van ons waterleven en drinkwater.