Medicijnresten in water

De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen in het riool en daarna in sloten en rivieren terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. 

Hoe komen medicijnresten in het water

Jaarlijks komt minstens 190 ton resten van medicijnen via urine en ontlasting in het riool terecht. Daarna belanden de medicijnresten in het oppervlaktewater. Ook komen medicijnresten in het grondwater voor. 

Gevolgen van medicijnresten in het water

Medicijnresten hebben invloed op de planten en dieren die in het water leven. Bijvoorbeeld:

 • pijnstillers beschadigen het weefsel van vissen;
 • anticonceptiemiddelen zorgen voor geslachtsverandering bij vissen;
 • antipsychotica kunnen het gedrag van kleine waterkreeftjes en vissen veranderen.

Kwaliteit van drinkwater verbeteren

De Rijksoverheid wil de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater verbeteren. En de bronnen van drinkwater schoon houden. Dit doet zij samen met:

 • waterschappen;
 • drinkwaterbedrijven;
 • lokale overheden;
 • de zorgsector;
 • RIVM;
 • Rijkswaterstaat.

Zij nemen onder andere de volgende maatregelen:

 • waterschappen ontwikkelen nieuwe methoden om rioolwater zo goed mogelijk te zuiveren.
 • steeds meer ziekenhuizen zuiveren het eigen afvalwater voordat ze het lozen.
 • Overgebleven medicijnen moeten op de juiste wijze worden afgevoerd (via het restafval of inleveren bij de apotheek).