Ketenaanpak medicijnresten uit water

Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2018-2022 om de aanwezigheid van medicijnresten in het (drink)water te verminderen.

Ketenaanpak medicijnresten uit water

Medicijnresten: probleem voor waterdieren en bereiding drinkwater

Resten van geneesmiddelen die door mensen worden gebruikt komen via urine en ontlasting in het riool en daarna in het water terecht. Deze resten kunnen een negatief effect hebben op dieren die in het water leven. En bemoeilijken de bereiding van drinkwater.