Welke medicijnen krijg ik vergoed?

Medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen tellen mee voor het verplichte eigen risico.

Vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen

Op Medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kunt u nagaan:

  • of uw medicijn in het basispakket van de zorgverzekering zit;
  • welke kosten meetellen voor uw eigen risico;
  • wat eventueel uw eigen bijdrage is; 
  • of er een goedkoper medicijn is dat u wel helemaal krijgt vergoed.

Vergoeding niet-geregistreerde geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vergoeden geen medicijnen die niet in Nederland worden verkocht. Deze medicijnen staan in Nederland niet geregistreerd. Alleen in bijzondere omstandigheden is vergoeding toch mogelijk:

  • Voor uw ziekte is in Nederland geen behandeling meer mogelijk. Het niet-geregistreerde medicijn is de enige uitweg.
  • Uw ziekte is zeldzaam en komt in Nederland maar bij 1 op de 150.000 inwoners voor.
  • Er is geen ander gelijkwaardig medicijn voor u dat wel is geregistreerd.

Vergoeden van duurder medicijn

De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Een zorgverzekeraar bepaalt welke variant hij vergoedt.

Soms vergoedt de zorgverzekeraar wel een andere variant van een medicijn. Bijvoorbeeld als u een allergische reactie heeft voor het medicijn dat wordt vergoed. Uw zorgverzekeraar kan hierover regels hebben opgenomen in de polisvoorwaarden. 

Eigen bijdrage voor medicijnen

Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Dit is omdat vergelijkbare medicijnen in prijs kunnen verschillen. De overheid stelt dan een maximale vergoeding uit de basisverzekering vast. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen. Dat is de eigen bijdrage. Hiervoor kunt u bij sommige verzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten. Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor medicijnen?  Vraag het aan uw zorgverzekeraar. 

Maximaal € 250 bijbetalen naast vergoeding zorgverzekeraar 

U betaalt sinds 2019 maximaal € 250 als eigen bijdrage voor medicijnen

Hierbij tellen alleen de eigen bijdragen mee voor medicijnen die de zorgverzekeraar (gedeeltelijk) vergoedt. Gebruikt u andere medicijnen die niet volledig of gedeeltelijk vergoed worden? Dan tellen deze kosten niet mee voor de maximale eigen bijdrage van € 250. Die medicijnen betaalt u volledig zelf.

Deze maximale eigen bijdrage geldt tot en met 31 december 2021.

Eigen risico voor medicijnen

Naast een mogelijke eigen bijdrage betaalt u ook een eigen risico voor medicijnen die in de basisverzekering zitten. Hoe dat precies werkt, leest u in de uitleg over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.