Afschrift brief ACM, NZa en ZIN over voortgang programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen

Afschrift van de brief van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (ZIN) aan minister Dijkstra (Medische Zorg) over de voortgang van de gezamenlijke aanpak van het programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen.

Afschrift brief ACM, NZa en ZIN over voortgang programma Maatschappelijk Aanvaardbare Uitgaven Geneesmiddelen