Aanpak vervalste medicijnen

Vervalste geneesmiddelen worden vooral aangeboden via internet, door illegale aanbieders. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (VWS) wil deze handel en het gebruik van vervalste medicijnen aanpakken. Bijvoorbeeld door een logo, waardoor betrouwbare online aanbieders van medicijnen makkelijker te herkennen zijn. En door goede samenwerking van alle betrokken partijen, ook internationaal.

Medicijnen die nagemaakt worden, zijn bijvoorbeeld:

 • erectiemiddelen;
 • slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen;
 • middelen tegen depressie (antidepressiva);
 • sterke pijnstillers;
 • afslankmiddelen.

Kwaliteit bewaken en valse medicijnen tegenhouden

Vervalste geneesmiddelen moeten niet terechtkomen bij legale aanbieders van medicijnen. Daarom heeft de Europese Unie de Richtlijn vervalsingen (2011/62) opgesteld. In Nederland is deze richtlijn opgenomen in de Geneesmiddelenwet.

Hierin staan maatregelen om valse medicijnen en grondstoffen buiten de productie, verspreiding en aflevering van betrouwbare medicijnen te houden. Onder andere door:

 • een logo voor websites die betrouwbare geneesmiddelen aanbieden;
 • veiligheidskenmerken op de verpakking van receptmedicijnen.
logo van website online aanbieders medicijnen.nl
op donkere achtergrond
logo website onlijne aanbieder medicijnen.nl met rand
op lichte achtergrond

Logo voor online aanbieders van medicijnen

Sinds 1 juli 2015 moeten online aanbieders van geneesmiddelen zich aanmelden bij de overheid. In Nederland is dat bij het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van VWS. Het CIBG controleert de online aanbieder. Verkoopt hij geneesmiddelen die hij wettelijk mag verkopen? Dan wordt de aanbieder opgenomen in het overzicht op de website www.aanbiedersmedicijnen.nl. De aanbieder moet dan het Europese logo op zijn website plaatsen. Links de 2 varianten van het logo zoals dat in Nederland wordt gebruikt.

De consument klikt op het logo en komt zo terecht op de website www.aanbiedersmedicijnen.nl. De online aanbieder moet in de aanbiederslijst op deze website staan. Op deze aanbiederslijst staat ook welke medicijnen hij mag verkopen.

 

Veiligheidskenmerken

Uiterlijk 9 februari 2019 moeten receptgeneesmiddelen 2 veiligheidskenmerken hebben.

 • een unieke code

  De apotheker controleert in een systeem of de code daarin voorkomt, voordat hij het medicijn aan de patiënt meegeeft. Zo controleert hij of het middel niet vervalst is.
 • een antisabotagekenmerk

  De fabrikant zet dit op de verpakking. Een voorbeeld hiervan is een (hologram) sticker. Zo kan de apotheker controleren of er niet met de verpakking is geknoeid.

Vervalste geneesmiddelen registreren

Verschillende organisaties werken samen om beter inzicht te krijgen in het aantal vervalste medicijnen. Zij doen dit door meldingen van (mogelijk) valse medicijnen te delen en het aantal meldingen bij te houden. Het RIVM legt de meldingen vast in rapporten.  

De organisaties die deze meldingen verzamelen zijn:

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
 • Landelijk Meldpunt Zorg;
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA);
 • Bijwerkingencentrum Lareb;
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM);
 • Dopingautoriteit;
 • Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC).

Meer aandacht voor risico’s van vervalste geneesmiddelen

Consumenten en zorgverleners weten niet altijd dat er vervalste geneesmiddelen worden aangeboden. Bijvoorbeeld via internet. En wat de risico’s van die middelen zijn. Het ministerie van VWS pakt dit aan door:

 • campagnes voor consumenten

  Het ministerie van VWS geeft informatie over de risico’s van medicijnen bestellen via internet. En ook duidelijke aanwijzingen hoe consumenten betrouwbare aanbieders van illegale aanbieders kunnen onderscheiden.
 • informatie voor arts en apotheker

  Het ministerie van VWS laat het IVM (Het instituut voor verantwoord geneesmiddelengebruik) informatie ontwikkelen voor artsen en apothekers. Daarmee kunnen zij  gezondheidsklachten die door vervalste medicijnen veroorzaakt zijn, beter herkennen.

Ook doet het RIVM in opdracht van VWS onderzoek naar de omvang van het gebruik van vervalste geneesmiddelen. En naar de schade die dit gebruik veroorzaakt. De resultaten worden onder zorgverleners verspreid via publicaties in vakbladen en presentaties.

Opsporen vervalste medicijnen

De IGJ en de Douane werken naast de nationale aanpak van vervalste geneesmiddelen ook mee aan internationale acties. Bijvoorbeeld bij de actie Pangea van Interpol. Dit is een jaarlijkse actieweek. Internationale organisaties werken dan intensief samen om de handel in illegale geneesmiddelen aan te pakken. Bij de laatste actieweek (juni 2016) zijn 11 miljoen vervalste en illegale geneesmiddelen uit 103 landen in beslag genomen.

Informatie delen op netwerkbijeenkomsten

Om het probleem van vervalste medicijnen met succes aan te pakken, moeten alle betrokken partijen samenwerken. Dat zijn:

 • overheden;
 • fabrikanten van medicijnen en andere organisaties in de geneesmiddelenindustrie;
 • zorgverleners;
 • aanbieders van geneesmiddelen;
 • patiënten en consumenten.

Voor hen organiseert het ministerie van VWS regelmatig netwerkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden goed bezocht.