Beslisnota bij Kamerbrief met toelichting op Wijziging van het Verdrag van Rotterdam

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met toelichting op Wijziging van het Verdrag van Rotterdam