Beslisnota bij Kamerbrief over motie van Esch over landelijk toetsingskader industrie plannen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over motie van Esch over landelijk toetsingskader industrie plannen