Kamerbrief over motie van Esch over landelijk toetsingskader industrie plannen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Van Esch. De motie gaat over een landelijk toetsingskader voor controle van plannen van bedrijven, om emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) aan te pakken. Het doel van de motie is om bevoegde gezagen meer houvast te bieden voor het beoordelen van ZZS-plannen van bedrijven.

Kamerbrief over motie van Esch over landelijk toetsingskader industrie plannen