Kamerbrief voortgang uitvoering kabinetsreactie commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten

Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten, de voortgang van de inrichting van het Landelijk Expertisecentrum voor Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEC-SB) en de uitkomst van de doorlichting van het wettelijk instrumentarium op het gebied van gevaarlijke stoffen.

Kamerbrief voortgang uitvoering kabinetsreactie commissie  Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (PDF | 5 pagina's | 256 kB)