Notitie second opinion inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten

Notitie van de landsadvocaat met een second opinion over de inrichting van het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten.

Notitie second opinion inrichting Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (PDF | 19 pagina's | 126 kB)