Kamerbrief over moties over het ZZS-Register

Staatssecretaris Heijnen (IenW) gaat in op 4 moties van Tweede Kamerleden naar aanleiding van de voorhang van het besluit tot invoering van een ZZS-register onder de Omgevingswet. ZZS staat voor Zer Zorgwekkende Stoffen. Het register kan een landelijk beeld geven van de industriële ZZS-emissies van vergunningplichtige bedrijven.