Kamerbrief over voortgang beleid chemische stoffen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van het Impulsprogramm  Chemische Stoffen. Daarnaast gaat zij in op over enkele andere actuele onderwerpen op het gebied van chemische stoffen. Zij stuurt het rapport 'Verkenning risicofactoren biocidegebruik' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en enkele andere rapporten mee met de Kamerbrief.