Nederlandse reactie op de openbare raadpleging voor de CLP-verordening

Het kabinet reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie over de herziening van de EU-wetgeving voor de gevarenindeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening). 

Nederlandse reactie op de openbare raadpleging voor de CLP-verordening (PDF | 5 pagina's | 157 kB)