Bijlage 2 rapport Buck - Tracé alternatieven en afwegingen

Het rapport is een deelrapportage bij het rapport 'Haalbaarheidsstudie buisleiding(en) PoR – Chemelot – NRW'. De deelrapportage behandelt tracé-alternatieven en overwegingen voor de aanleg van buisleidingen op het traject Port of Rotterdam (PoR) - Chemelot - Noordrijn Westfalen (NRW).

Bijlage 2 rapport Buck - Tracé alternatieven en afwegingen (PDF | 52 pagina's | 6,1 mB)