Kwik in Gronings aardgas

Onderzoek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar kwik in Gronings aardgas. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat er geen gevaar is geweest voor de volksgezondheid. Het onderzoek laat zien dat de gemiddelde dagelijkse blootstelling aan kwik ruim onder de gezondheidskundige advieswaarde blijft.

Kwik in Gronings aardgas