Besluit op Woo-verzoek over het gebruik van de stoffen glyfosaat en glufosinaat waarbij de concentratie van de stof hoger was dan wettelijk toegestaan

Besluit op een verzoek om informatie over alle (controle) metingen, (meet)uitslagen en (keurings)rapporten van de stoffen glyfosaat en glufosinaat die op landbouwgrond als herbicide zijn gebruikt en in voedsel voor menselijke consumptie, waarbij de concentratie van de stof hoger was dan wettelijk toegestaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over het gebruik van de stoffen glyfosaat en glufosinaat waarbij de concentratie van de stof hoger was dan wettelijk toegestaan