Besluit op Woo-verzoek over wijzigingen in TARIC-database

Besluit op een verzoek om informatie over wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de TARIC-database, waarbij nieuwe beleidscodes zijn geïntroduceerd ten aanzien van de REACH-controlemaatregelen. Specifiek gaat het om de codes: Y105 tot en met Y110, Y113 en Y115. TARIC is een databank van de EU waarin de douanemaatregelen van goederen worden gespecificeerd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over wijzigingen in TARIC-database