Geldt het verbod op gezichtsbedekkende kleding in alle overheidsinstellingen?

Ja. U mag geen gezichtsbedekkende kleding dragen in en rondom gebouwen van de overheid zoals gemeentehuizen, politiebureaus en ministeries.

De belangrijkste overheidsinstanties waar u geen gezichtsbedekkende kleding mag dragen:

 • ministeries;
 • gemeente- en provinciehuizen;
 • politiebureaus, rechtbanken en gevangenissen;
 • Eerste en Tweede kamer;
 • De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND);
 • de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD);
 • Publiekrechtelijk ingestelde zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) zoals:
  • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA);
  • Koninklijke Bibliotheek;
  • het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR);
  • College voor de Rechten van de Mens.

Wilt u meer weten? Kijk in het zbo-register welk zbo een publiekrechtelijk zbo is.

Ook op de terreinen die bij deze overheidsgebouwen horen, mag u geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Het terrein is het stuk grond dat bij een overheidsgebouw hoort.

De Rijksoverheid heeft een instructie voor beveiligers van rijkskantoren. Hierin staat wat er van beveiligers wordt verwacht als iemand met gezichtsbedekkende kleding in of rond een gebouw van de Rijksoverheid is.

Stichtingen en verenigingen in het publieke domein

Het verbod geldt niet voor stichtingen en verenigingen die een voorziening aanbieden met behulp van een subsidie van de overheid. Bijvoorbeeld musea, zwembaden en openbare bibliotheken.

Gezichtsbedekkende kleding in een gebouw

Neem contact op met de organisatie of u met gezichtsbedekkende kleding het gebouw in mag.

Als het gebouw in gebruik is door meerdere organisaties

Soms komt het voor dat een gebouw door meerdere organisaties wordt gebruikt. Bijvoorbeeld particuliere instellingen waar het verbod niet geldt. In deze gevallen geldt het verbod vanaf de ingang van de overheidsinstelling.

Als het overheidsgebouw wordt verhuurd

Bij de verhuur van een overheidsgebouw aan partijen die geen taak van de overheid uitvoeren, geldt het verbod niet.

Vergroot afbeelding Verbod op gezichtsbedekkende kleding in gebouwen van de overheid, de zorg en het onderwijs

Beeld: Min. BZK