Programma Bewust Omgaan met Veiligheid

De tussenrapportage geeft een opsomming van alle afgeronde onderdelen van het programma 'Bewust Omgaan met Veiligheid'. Het gaat om een pakket veiligheidsmaatregelen op verschillende gebieden. Zoals milieurisico’s, omgevingsveiligheid, water(veiligheid), luchtkwaliteit, wegen en tunnelveiligheid. Daarnaast geeft de rapportage een overzicht van onderdelen van het programma die nog niet af zijn.

Programma Bewust Omgaan met Veiligheid (PDF | 20 pagina's | 257 kB)