Beantwoording Kamervragen over gebrek aan maatregelen tegen gezondheidsrisico’s geitenhouderij

Minister Van Ark stuurt haar antwoorden op vragen over het gebrek aan maatregelen tegen de gezondheidsrisico’s van de geitenhouderij. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Van Esch (PvdD).