Buisleidingen en burgers

Enquête, uitgevoerd door Motivaction, naar de kennis en houding van burgers ten aanzien van buisleidingentransport.