Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld Goed voor Nederland (34952)

De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een aantal vragen voorgelegd aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de brief van 9 december 2020 over de Kabinetsreactie externe evaluatie Dutch Good Growth Fund (34952, nr. 120).