Handelsbelemmeringen buiten de Europese Unie

Ondernemers die zakendoen in het buitenland kunnen te maken krijgen met handelsbelemmeringen. Zo kan een ondernemer last krijgen van discriminatie bij een aanbesteding of moet een ondernemer te hoge invoerrechten betalen. Ook kunnen autoriteiten in het buitenland ineens aanvullende documenten eisen bij de invoer van een product. Nederland en de Europese Commissie werken aan oplossingen voor handelsbelemmeringen als dit bedrijven zelf niet lukt.

Aanpak van handelsbelemmeringen

Er zijn verschillende methodes om handelsbelemmeringen aan te pakken: 

  • De Nederlandse ambassade in het betreffende land kan proberen een oplossing te vinden.
  • De Wereldhandelsorganisatie (WTO) bespreekt handelsbelemmeringen tijdens zogenoemde Trade Policy Reviews (Engelstalig). Dit zijn bijeenkomsten van de WTO waarin de WTO het handelsbeleid van WTO-leden beoordeelt.
  • Heeft de Europese Unie (EU) een handelsakkoord met het land? Dan kunnen handelsbelemmeringen op de agenda komen van handelscomités tussen de Europese Commissie en het land. Deze comités komen doorgaans 1 keer per jaar bijeen.
  • Gaat het om ernstige handelsbelemmeringen of belemmeringen die bedrijven uit meerdere EU-lidstaten treffen? Dan komt de Europese Commissie in samenspraak met Nederland en de betroffen bedrijven in actie.

Het Comité voor Markttoegangsbelemmeringen

Maandelijks spreken vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en het Europese bedrijfsleven met de Europese Commissie over handelsbelemmeringen buiten de EU. Samen vormen zij het Comité voor Markttoegangsbelemmeringen (MAAC). Aanwezigen kunnen tijdens bijeenkomsten ook nieuwe belemmeringen aankaarten. Sommige MAAC-bijeenkomsten staan in het teken van markttoegangsproblemen in een bepaald land. Ook gaan sommige bijeenkomsten over een bepaalde sector, zoals medische apparaten.

Melden van handelsbelemmeringen

De overheid is afhankelijk van meldingen. Door meldingen krijgt de overheid een completer overzicht van belemmeringen en kunnen deze gericht worden aangepakt. U kunt een melding maken door een bericht te sturen naar het Meldpunt Handelsbelemmeringen. U kunt een melding maken via handelsbelemmeringen@minbuza.nl of bellen met (070) 3485264. 

Vragen over handelsakkoorden

Vragen over de inhoud van handelsakkoorden kunt u mailen naar handelsakkoorden@minbuza.nl.