Handelsverdrag CETA

CETA is een handelsverdrag tussen de Europese Unie (EU) en Canada. In CETA staan onder andere afspraken over de handel in goederen, diensten, overheidsopdrachten en duurzame ontwikkeling. Ook staan in CETA afspraken over investeringsbescherming.

CETA staat voor Comprehensive Economic and Trade Agreement. Dit betekent Brede Economische en Handelsovereenkomst.

Stand van zaken CETA

Wanneer het CETA-handelsverdrag (in zijn geheel) in werking treedt, is nog niet bekend. Alle EU-lidstaten afzonderlijk moeten het verdrag eerst ratificeren (bekrachtigen). In 2020 stemde de Tweede Kamer in met CETA, op 12 juli 2022 deed de Eerste Kamer dit. Daarna heeft Nederland CETA geratificeerd. 

Het handelsgedeelte van CETA wordt voorlopig toegepast sinds 21 september 2017. Bedrijven kunnen onder andere de volgende delen van het handelsakkoord al gebruiken:

  • afschaffing of verlaging van douanerechten. Bedrijven betalen bijvoorbeeld geen invoerrechten meer voor veel producten die zij naar Canada exporteren;
  • betere toegang tot de markt voor dienstverleners en investeerders;
  • de mogelijkheid om mee te dingen naar Canadese overheidsaanbestedingen.

Ook de afspraken over duurzaamheid worden al voorlopig toegepast.

Meer informatie over CETA

Voor ondernemers staat meer informatie over CETA op de website van de RVO.
Op de website van de EU staat meer informatie over de inhoud van CETA.