Wat staat er in een handelsverdrag?

In een handelsverdrag maken handelspartners (landen) afspraken over de handel in goederen, diensten en investeringen.

Afspraken over handel

In handelsverdragen die de Europese Unie (EU) sluit, staan afspraken over:

 • handel in goederen (bijvoorbeeld landbouwproducten en industriële producten);
 • diensten (bijvoorbeeld het repareren van een machine);
 • investeringen (bijvoorbeeld het kopen van aandelen in een bedrijf).

In een verdrag worden vaak ook veiligheidsstandaarden, aanbestedingen en duurzaamheid meegenomen.

Onderdelen handelsverdragen

Naast afspraken over handel, diensten en investeringen worden in een handelsakkoord ook afspraken gemaakt over:

 • Tariefsverlagingen
  Verlaging van tarieven op goederen is een vast onderdeel van een handelsakkoord. Tarieven zijn vastgestelde bedragen die per product aan de grens betaald moeten worden. Hierdoor wordt een product duurder. Door afspraken over lagere tarieven worden producten uiteindelijk goedkoper. De consument betaalt lagere prijzen en heeft een grotere keuze in producten. Bedrijven betalen ook minder voor goederen die nodig zijn om een nieuw product te maken. Het eindproduct wordt daardoor ook weer goedkoper.
 • Veiligheidsstandaarden
  Producten moeten worden getest op veiligheid. Door afspraken te maken in een handelsakkoord voorkom je hogere kosten door dubbele testen of dubbele administratieve lasten.
 • Normen en waarden bij handel
  Nederland en de EU zijn van mening dat handel moet bijdragen aan een betere en eerlijkere wereld. Daarom worden in handelsakkoorden tegenwoordig ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld arbeidsnormen, milieueisen en duurzaamheid.
 • Bescherming “eigen terrein”
  Handelsakkoorden bieden overheden de mogelijkheid hun eigen terrein te beschermen. Het is en blijft mogelijk om af te wijken van afspraken in handelsakkoorden als er een goede reden voor is. Landen mogen onder een handelsakkoord eigen wetten en regels blijven opstellen. Het gaat dan om onderdelen als veiligheid, gezondheid en milieu.

Infographic handelsverdragen

Onderstaande infographic beschrijft wat een handelsverdrag (handelsakkoord) is. De infographic legt uit wat het doel is en waarover de afspraken in een handelsverdrag gaan.

Wat is een handelsverdrag?